Lägg in annons

Observera att annonsen ska avse en företagsöverlåtelse. Annons som inte är förenlig med gällande lagar kommer inte att publiceras. Annons som innehåller överlåtelse av en eller flera fastigheter får endast läggas upp av fastighetsägaren eller registrerad fastighetsmäklare.

Alla säljannonser bör innehålla följande uppgifter:

1. Objektets namn
2. Objektets adress
3. Ägarens namn
4. Ägarens telefonnummer 
5. Begärt pris

Det är också önskvärt att annonsen innehåller så mycket fakta som möjligt. Ange omsättning, hyreskostnader och liknande.

Har du en bild? Skicka den också. (en bild eller länk till egen sida ger bättre respons! ).

Din e-post adress:
Annonsens rubrik:
Pris (skr):
Gatuadress:
Postnr:
Ort:
Kontaktperson:
Telefon:
Länk till din hemsida:

 

Annonstext:

Skriv här så mycket fakta som möjligt. Ange omsättning, hyreskostnader och liknande.

Betalare:

Bild

Det kostar 110 kr inklusive moms  att ha en annons på www.hrm.se.

Annonsen ligger till dess att objektet är sålt.

Betalningssätt: Faktura, 7 dagar. Fakturan i pdf format skickas med e-post.