www.hrm.se - HRM Företagsöverlåtelse Marknad

 

 
ID nr: 20160810-1
Rubrik: Sportbutik i Skåne

Gatuadress:

---

Ort:

---

Pris: ---
Kontaktperson:

Johan  Malmqvist

Telefon:

040-6160272,  0760-06 98 65

E-post: jm@eucommerce.se
www.adress: http://www.eucommerce.se/sydsverige/item/1022-sportbutik-pa-bra-lage-i-mindre-ort-i-skane
 

Presenteras av:

E U C O M M E R C E

F ö r e t a g s f ö r m e d l i n g

Förmedlar rörelse och kommersiella fastigheter i Södra Sverige, Stockholm och utlandet.

 

Sportbutik på bra läge i mindre ort i Skåne

  

En mycket väl inarbetad Sportbutik som öppnade 1995 och som är marknadsledande på orten. Då det finns mycket begränsad konkurrens på orten, så man har en mycket stark marknadspenetration.

 

Man arbetar med ett mycket brett sport och fritidssortiment för den aktiva familjen.

 

Har en stark förankring hos sportfolket i närområdet och hos ortens idrottsklubbar. Man säljer även cykel och då framförallt standardcyklar.

 

Butiken omsätter 15 miljoner och har en totalyta på 1400 kvm, varav c:a 1000 kvm butiksyta.

 

Största sortimentsgrupperna är skor och sport/fritidskonfektion, som har en andel av c:a 70% av butikens totala omsättning.

 

Butiken ligger på bra läge, inte långt från tågstationen, med god tillgänglighet och där det finns bra och gratis parkeringsmöjligheter för butikens alla kunder.

 

Idag sysselsätter man 7 stycken heltidstjänster och är medlem i en av Sveriges större sportkedjor.

 

Fastigheten man bedriver verksamheten i delas med en av ortens ledande dagligvarubutiker, vilket innebär att man har väldigt bra kundflöde, då man delar samma huvudentré och har ingången till respektive butik mitt emot varandra.

 

F A K T A

 

Objekt nr: 6048

Bransch:Sportaffär

Oms: 15.000.000:- 

Yta: 1.400 kvm

Hyra:720.000:-                                                                                                                                         

 

Civ.Ek. Jur.kand.

Företagsmäklare

Johan Malmqvist

 

EU Commerce

Företagsförmedling

Tel.vxl +46 40-616 02 72 Dygnet runt

Mobile: +46 760-06 98 65

 

jm@eucommerce.se

www.eucommerce.se

 

 

 

 

 

 

 

www.hrm.se - HRM Företagsöverlåtelse Marknad

www.guldtackor.se