www.hrm.se - HRM Företagsöverlåtelse Marknad

 

 
Ort: Landskrona/Härslöv
ID nr: 20160422-1
Adress: Rosenhällsvägen 40
Ort: 26192 Landskrona/Härslöv
Pris: efter ök.
Kontaktperson: Göran Öhman
Telefon:

0418-402887

E-post: gammeleksgarden@yahoo.se
www adress: www.gammeleksgarden.se
 

70 platser innomhus, 150 utomhus med egen utegrill och utomhusscen. Fullt utrustat. God rennome bland lokala gäster. Närhet till E6/E20 avfart 26, Landskrona N avfart. Kan drivas som sommarkrog eller året runt. Restaurangen har haft  alkohol-tillstånd. Har legat nere ett år p.g.a. dålig hälsa.

Hyra/arrende efter ök.

 

 


 

  

 

 

www.hrm.se - HRM Företagsöverlåtelse Marknad

www.guldtackor.se